Zoeken:Waar ben ik

Start - Start - Over Ons - Privacy

Privacy

Datascan bv respecteert en beschermt je privacy. Mocht je ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee je kunt worden ge├»dentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die je hebt met Datascan bv.

Kennisgeving
Datascan verstrekt deze privacy verklaring om je in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die je kunt maken met betrekking tot het door Datascan inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie. Deze kennisgeving is beschikbaar op onze homepage.

Om welke informatie gaat het?
Op de Datascan -website kun je u op termijn producten bestellen, aanvragen doen, en informatie vergaren. Het type informatie dat we op deze pagina's inwinnen is naam, contactpersoon en gegevens over bereikbaarheid. Ten einde onze verdere communicatie te optimaliseren en onze producten en diensten (waaronder registratie) te blijven verbeteren, vragen wij mogelijk tevens naar je persoonlijke en beroepsmatige interesses, demografische gegevens, ervaringen met onze producten en communicatievoorkeuren.

Wat gebeurt er met je informatie
Datascan gebruikt de informatie die je verstrekt om je behoeften beter te begrijpen en om je betere diensten te kunnen aanbieden. De door jou verstrekte informatie gebruiken wij met name om je te helpen om het contact met je optimaal te laten verlopen, om je op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze website af te stemmen op je behoeften. Af en toe zullen we mogelijk contact met je opnemen voor marktonderzoek of om je informatie te verschaffen over producten die mogelijk op je wensen aansluiten. Als je niet wenst mee te werken aan marktonderzoek of geen informatie wenst te ontvangen, zul je dit in ieder geval te allen tijde kunnen aangeven. Wij houden ons ook aan lokale wettelijke bepalingen en zullen je, waar dit van toepassing is, bijvoorbeeld eerst om toestemming vragen alvorens contact met je op te nemen.

Met wie delen wij deze informatie?
Datascan zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of huren. Tenzij we je toestemming hebben of dit wettelijk vereist is, zullen we de persoonlijke gegevens die je online verstrekt alleen delen met Datascan voor de hierboven beschreven doeleinden. Gegevens die je online versterkt kan ook worden gecombineerd met gegevens die je verstrekt wanneer je je laat registreren als eigenaar van Datascan producten.

Keus
Datascan zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals hierboven is beschreven, zonder je van tevoren hierover in te lichten en je de keus te geven. Zoals gezegd, krijg je ook de gelegenheid het aan te geven als je geen marketingmateriaal wenst te ontvangen en we zullen alles in het werk stellen om aan je wensen tegemoet te komen, mochten wij je persoonlijke informatie delen met derden die niet in naam van Datascan handelen of niet gebonden zijn aan het privacybeleid van Datascan. Datascan heeft als doelstelling je een scala van producten aan te bieden dat zoveel mogelijk op je wensen aansluit.

Verwijzingen
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor je gemak weergegeven. Datascan heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Datascan bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als je besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doe je dit volledig op eigen risico.

 
Datascan bv ©2018